Witamy na stronie naszej parafii | tel: +48 515 532 934 | parafiamaslowice@gmail.com

Elektroniczna Księga Cmentarna w Masłowicach

Home / ogłoszenia i inne / Elektroniczna Księga Cmentarna w Masłowicach
1 314 wyświetleń
Elektroniczna Księga Cmentarna w Masłowicach

UWAGA

Dnia 19 maja 2023 r. został zakończona elektroniczna inwentaryzacja Cmentarza parafialnego w Masłowicach (www.parafiamaslowice.pl zakładka – cmentarz), która obejmowała: wykonanie zdjęć poglądowych cmentarza  z drona; wykonanie spisu z natury grobów na cmentarzu (zdjęcie grobów, wpisanie danych z tablic nagrobkowych do bazy danych); podział cmentarza na kwatery oraz nadanie grobom numerów identyfikacyjnych; wykonanie strony internetowej cmentarza (interaktywna mapa cmentarza, wyszukiwarka zmarłych, daty rocznic, Księga pamięci, informacja o pogrzebach, itp.); wykonanie programu administracyjnego – zarządzanie cmentarzem; wykonanie numerów inwentarzowych grobów oraz zakup laptopa do kancelarii, w celu obsługi tej Usługi.

Kwestię prowadzenia ksiąg cmentarnych w systemie informatycznym określają akty wykonawcze do Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, czyli Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. Do tego rozporządzenia są jeszcze dwie nowelizacje z dnia 21 lipca 203 oraz z dnia 29 grudnia 2015 r.

Osoby, które mają groby Zmarłych na parafialnym cmentarzu w Masłowicach proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w celu złożenia Formularza dla Opiekuna (Dysponenta) grobu oraz pobrania numeru ewidencyjnego grobu  i wniesienia opłaty w wysokości 50 zł (na pokrycie wyżej wspomnianych prac związanych z elektroniczną inwentaryzacją cmentarza i bieżącymi pracami). Złożenie formularza pozwala ustalić realnego Opiekuna grobu, uzupełnić dane o Zmarłych oraz zapobiega w przyszłości różnym konfliktom związanym z danym grobem. Groby nie zgłoszone, czyli nie mające Opiekuna – zostaną w nowym roku kalendarzowym oznaczone odpowiednim kolorem, co oznacza, że w stosownym czasie mogą zostać zlikwidowane, a szczątki Zmarłych zostaną ekshumowane do wspólnego grobu, w celu zrobienia miejsca pod przyszłe pochówki.