Witamy na stronie naszej parafii | tel: +48 515 532 934 | parafiamaslowice@gmail.com

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE za 2023 r.

Home / ogłoszenia i inne / SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE za 2023 r.
707 wyświetleń
SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE za 2023 r.

Sakrament Chrztu przyjęło – 22 Dzieci.

W sakramentalny związek małżeński wstąpiło – 1 Para.

I Komunia Święta – przystąpiło 17 Dzieci

Sakrament Bierzmowania – przyjęło 9 Osób.

Odwiedziny Chorych w pierwsze piątki miesiąca – średnio 5 Osób miesięcznie.

Pożegnaliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej, odprowadzając na  cmentarz – 20 Zmarłych.

W tym roku, jako Wspólnota Parafialna pielgrzymowaliśmy do sanktuarium MB Jasnogórskiej, do sanktuarium św. Jana z Dukli i do sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie oraz rowerami do Doliny Objawień z Kałużach.

DZIĘKUJĘ wszystkim Osobom, które czynnie uczestniczyły w życiu Parafii – w jej radościach, ale i troskach. W sposób szczególny dziękuję panu  Markowi za dbałość o śpiew  i prowadzenie Chórku dziecięcego; pani Annie Mróz za cichą  i nie do wyceniana posługę na rzecz szat liturgicznych i obrusów oraz pomysły strojenia kościoła na święta wielkanocne  i adwent; Ministrantom i Lektorom (zarówno spośród LSO, jak i Świeckim), Chórkowi Dziecięcemu za upiększanie liturgii śpiewem; panu Kazimierzowi Domagale za całoroczną opiekę nad cmentarzem i pomoc w pracach wokół kościoła; panu Tomaszowi Kubielskiemu za prace wokół zieleni na terenie kościoła i cmentarza; panu Kamilowi Mokrosowi za profesjonalne prowadzenie internetowej strony parafii; panu Jurkowi Wątrobie za całoroczną pomoc przy kościele; Druhom Strażakom z OSP z Masłowic i Stawu za wszelką życzliwość i  prace na  rzecz naszej parafii; Dyrekcji i Kierownictwu Stacji Doświadczalnej w Masłowicach, na czele z panem sołtysem Janem Janikiem, za wszelką całoroczną pomoc. W tym roku dziękuję Parafianom z Małyszyna za projekt i realizację szopki bożonarodzeniowej i wystroju kościoła na Uroczystość Bożego Narodzenia.

Dziękuję Paniom i Panom, którzy w tym roku uczestniczyli w pracach porządkowych (wiosną i jesienią) wokół kościoła i na cmentarzu (ze Starzenic, Borowca, Małyszyna i Stawku).

Dziękuję Wszystkim Osobom dbającym przez cały rok o kapliczki                    i przydrożne krzyże.

Dziękuję Wszystkim Ofiarodawcom, którzy w tym roku złożyli dodatkowe ofiary na rzecz naszej Parafii. Wśród nich w sposób szczególny Państwu: Krystynie i Annie Mrozom, Kazimierze Pawłowskiej, Januszowi Jasińskiemu, Danucie i Ryszardowi Taborskim, Iwonie i Beacie Gradowskim z Masłowic; Ilonie i Zbigniewowi Grobelnym z Małyszyna; Janowi Stępińskiemu ze Starzenic; Danucie  i Stanisławowi Budzyńskim ze Stawku; Alesi i Tomaszowi Kubielskiemu ze Stawu; Zofii i Jackowi Hadryanom z Olewina. Wszystkim składam serdeczne – BÓG ZAPŁAĆ!!!

PLANY DUSZPASTERSKIE NA 2024 r.

  1. Od lutego 2024 r każdego czwartku po Mszy Świętej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji. To czas osobistej rozmowy z Jezusem o naszych radościach i smutkach.
  2. Od lutego 2024 r. co miesiąc, w wyznaczoną niedzielę po południu Krąg Biblijny dla Osób chcących wspólnie poznawać i medytować Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym.
  3. Nasze duchowe przygotowanie do peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która odbędzie się w naszej parafii dnia 17 maja 2024 r., a zostanie poprzedzona misjami (12-16 maja).  Wczytujemy się w artykuły i bieżące ogłoszenia podawane na stronie internetowej parafii w zakładce: Peregrynacja obrazu Pani Jasnogórskiej (historia peregrynacji, istota, cel, itd.). W związku z tym przygotowaniem:
    a) nauka modlitwy Anioł Pański i częste jej odmawianie,
    b) śpiew Godzinek ku czci NMP w święta i uroczystości maryjne,
    c) Apel jasnogórski w święta i uroczystości maryjne.

PROPOZYCJE DUCHOWEJ FORMACJI I ZAANGAŻOWANIA SIĘ   W ŻYCIE PARAFII 2024 roku. ZAPRASZAMY:

a) Dziewczynki – chcące ubogacić liturgię (Msze święte i nabożeństwa) swoim śpiewem –  na próby Chórku, prowadzonego przez pana organistę Marka. Proszę zgłaszać się bezpośrednio  do pana Organisty;

b) Chłopców, chcących służyć przy ołtarzu i uczestniczyć w LSO. Proszę zgłaszać się do ks. Proboszcza.

c) Panie i Panów, chcących ubogacić Liturgię poprzez posługę lektora. Proboszcz pomoże przygotować się merytorycznie i praktycznie do pełnienia tej funkcji. Zgłaszamy się do ks. Proboszcza.

d) Chłopców i Mężczyzn, którzy chcą codziennie odmawiać jeden dziesiątek Różańca i stworzyć męską Żywą Różę Różańca Świętego. Chętni zgłaszają chęć swojego udziału u ks. Proboszcza.

e) Osoby, które mają jakieś realne, duszpasterskie propozycje służące rozwojowi duchowemu nas wszystkich, zgłaszają swoje propozycje do ks. Proboszcza.