Witamy na stronie naszej parafii | tel: +48 515 532 934 | parafiamaslowice@gmail.com

Sprawozdanie gospodarcze za rok 2023

Home / ogłoszenia i inne / Sprawozdanie gospodarcze za rok 2023
274 wyświetleń
Sprawozdanie gospodarcze za rok 2023
PRZYCHODY – 127 137 zł

taca (niedziela, uroczystości, święta, rekolekcje);

– listy z ofiarą na cmentarz i ogrzewanie;

– indywidualne ofiary na rzecz parafii;

– ofiary przeznaczone na kościół w czasie kolędy;

– ofiary na ozdoby adwentowe i bożonarodzeniowe oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego;

– ofiara młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania i dzieci komunijnych;

ROZCHODY- 128 813 zł

–   organista;

–   kancelaria;

–   kościół;

–   kaplica przedpogrzebowa;

ogrzewanie w kościele;

– cmentarz (wywóz odpadów, woda);

– Kuria Metropolitalna (roczna opłata dominicantes),

– inne wydatki (zob. strona 2)

   
DEBET: 1676 zł

Na spłacenie debetu i rozpoczęcie nowego 2024 roku z kontem „O”, ks. Proboszcz przeznaczył część pieniędzy z kolędy.

 

Najważniejsze inwestycje i zakupy w 2023 roku:

 

KOŚCIÓŁ + zakrystia: całkowita renowacja ławek,  konfesjonałów  i klęczników w kościele; gruntowne odnowienie figury NMP w grocie przy kościele).

KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA: prace konserwatorskie nad chłodnią (stolarka).

CMENTARZ: elektroniczna inwentaryzacja cmentarza, podcięcie gałęzi  i pielęgnacja drzew na całości cmentarza; zainstalowanie tablicy informacyjnej przed cmentarzem. UWAGA: jeszcze połowa grobów nie ma zgłoszonych opiekunów/właścicieli. Proszę to uczynić najpóźniej do maja.  Po tym czasie groby nie mające swojego opiekuna zostaną w pierwszym rzędzie wyróżnione widocznym znakiem.

Pieniądze z tacy są przeznaczane na:

         Kościół, kaplica przedpogrzebowa i zakrystia – ubezpieczenie, przegląd instalacji elektrycznej, użytkowanie wieczyste, odpady komunalne, podatek od nieruchomości, rekolekcje i odpust, światło, wino, komunikanty i hostie, olej do świec, wymiana żarówek, pranie dywanów, wynagrodzenie Organisty, materiały dekoracyjne na Uroczystości, itd.

         Kancelaria – opłata za: internet i domenę internetową parafii, telefon parafialny, druki kancelaryjne, papier i tusze do ksero, renowacja kserokopiarki, pamiątki dla dzieci, itd.

         Cmentarz – woda, całoroczne prace na cmentarzu – koszenie, pielęgnacja.

         Sprzęty gospodarcze:  renowacja i konserwacja kosiarek; żyłki, benzyna, olej, rundap, itd.

PLANY GOSPODARCZE NA 2024 r.

  1. Pomalowanie kościoła po 13 latach (poza prezbiterium) na peregrynację obrazu MB Częstochowskiej.
  2. Profesjonalne oczyszczenie i konserwacja posadzki w kościele (podobnie jak odbyło się to w 2017 roku).
  3. Wymiana wiaty przy ołtarzu polowym na cmentarzu (stara jest już jest podziurawiona i zniszczona przez niesprzyjające warunki atmosferyczne).
  4. Jeśli znajdzie się Sponsor – zakup zamkniętego konfesjonału, aby każdy, także Osoby starsze, mogli swobodnie (głośno) spowiadać się oraz mieć możliwość wygodnie uklęknąć, albo siedzieć w trakcie spowiedzi.

NIEZREALIZOWANE PLANY z 2023 r. (oczekujące na stosowny czas)

  1. Odnowienie schodów do kancelarii parafialnej (obecne już „kruszą się”).
  2. Wymiana ogrodzenia wokół kościoła (rozłożona na dłuższy czas – nawet 2-3 lat). Dotychczasowe ogrodzenie ulega korozji i zniszczeniu. Potrzeba merytorycznego namysłu nad projektem, materiałem i wykonaniem, itd.