Witamy na stronie naszej parafii | tel: +48 515 532 934 | parafiamaslowice@gmail.com

Chrzest

Home / sakramenty / Chrzest
155 wyświetleń
Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w kościele, w każdą niedzielę na Mszy świętej. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej, czynnej po każdej Mszy Św. z wyjątkiem niedziel i świąt. Wtedy też przeprowadzona jest przed chrzcielna katecheza.

Niezbędne dokumenty to:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
  • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, wymierzonej lub deklarowanej zgodnie z prawem
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
  • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i Białą Szatę do sakramentu chrztu rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie sie do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni  w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej (o ile nie ma obiektywnej przeszkody).